Mere cykling er en gevinst for din arbejdsplads

Der ligger et enormt potentiale i mere cykling, både for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og for samfundet som helhed. Når først cyklingen har sneget sig ind, kan det ses på bundlinjen, og man kan se frem til gladere og friskere medarbejdere og en arbejdsplads, der tager ansvar i den grønne omstilling

For den enkelte medarbejder bidrager cykling ikke kun med frisk luft til hovedet. Fysisk aktivitet nedsætter risikoen for en lang række sygdomme, og med kun 6 kilometer tilbagelagt på cyklen til og fra arbejde hver dag, har man opfyldt Sundhedsstyrelsens anbefaling om 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Hver gang en medarbejder skifter passiv transport ud med cykling, kan der i gennemsnit streges fem årlige sygedage. Og mere cykling er ikke kun godt for medarbejder og arbejdsgiver. Samfundet sparer nemlig 8 kroner per cyklet kilometer, fordi sundhedseffekterne er så store, for slet ikke at tale om bidraget til den grønne omstilling. Når bilen bliver skiftet ud med cyklen, reduceres CO2-udledningen kraftigt.

Cykling er altså godt på rigtig mange parameter, og nedenfor vil vi komme ind på, hvorfor netop arbejdspladsen er en ideel platform for cykelfremme.

Øget arbejdsglæde

Cykling kommer med uendelig mange fordele for både sundhed, klima og trængsel. For den enkelte medarbejder findes der mange sundhedsmæssige fordele ved at skifte den daglige passive transport ud med cyklen, og beregninger viser, at antallet af sygedage vil gå ned, når man regelmæssigt tramper i pedalerne. Og uden at opfordring til mere cykling skal lyde som en kynisk økonomisk investering fra arbejdsgiverens side, så er færre sygedage og sunde medarbejdere selvfølgelig glædeligt for arbejdsgiveren, men den enkelte medarbejder må være den største vinder.

Ligesom cykling er med til at give luft til hovedet både fysisk og mentalt, så giver det større overskud i løbet af arbejdsdagen og kan være med til at forebygge stress og andre sygdomme. Igen er det givende for arbejdsgiveren, men for den enkelte er det en personlig investering. Hvis du som arbejdsgiver er med til at skabe en god cykelkultur, er du også med til at investere i dine medarbejderes sundhed og trivsel.

Læs mere om alle sundhedsmæssige fordele ved cykling her

Arbejdspladsen som et trygt sted at ændre vaner

En tredjedel af danske lønmodtagere kunne godt tænke sig at cykle mere, viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Men mennesker er vanedyr, og har man for vane at tage bilen eller offentlig transport til arbejde, kan det være svært at ændre på.

Eftersom de fleste mennesker skal transportere sig til og fra arbejde hver dag, kan arbejdspladsen spille en vigtig rolle i den vaneændring. Arbejdspladsen kan nemlig være med til at opfordre til og facilitere en kultur, hvor cyklen bliver det oplagte valg, og på den måde vil det for mange være lettere at inddrage cyklen. Kollegaer spiller også ind, for med dem kan der opstå et fællesskab, hvor man kan støtte og rose hinanden, og incitamentet bliver på den måde endnu større.

Cykling kan samle kollegaer om et større fælles mål, og man kan sågar holde regnskab og fejre sit mindskede CO2-aftryk som arbejdsplads.

Opfordring uden tvang

Cykelvæksthuset har fået foretaget en undersøgelse blandt medarbejdere i danske virksomheder, og her svarer en fjerdedel, at de ville værdsætte, at deres arbejdsgiver gjorde noget aktivt for at motivere medarbejderne til at cykle mere.

Men det er ikke altid lige let at finde den rette balance i opfordringen. Flere virksomhedsledere fortæller i en undersøgelse foretaget for Cykelvæksthuset, at det kan være svært at opfordre medarbejdere til mere cykling, uden at opfordringen opfattes som tvang eller indgriben i privatlivet. Flere ledere pointerer, at de har god erfaring med, at opfordringen til mere cykling udelukkende skal være frivillig, og at det kan være en god idé at lægge småt ud – fx med en enkelt cykeldag om ugen. Som arbejdsgiver kan man også gennem gode fysiske rammer lægge op til mere cykling og fællesskab med kollegaerne.

Læs her, hvordan arbejdspladsen kan indrettes cykelvenligt

Ansvar for samfund og klima

En tydelig cykelprofil kan skabe en fællesskabsfølelse for medarbejdere og give en vis stolthed i at være en del af en arbejdsplads, der tager et samfundsbevidst ansvar. Både fordi man som medarbejder kan mærke, at der bliver investeret i ens egen sundhed, men i særdeleshed også fordi man er en del af en arbejdsplads, der bidrager til den grønne omstilling. Cykling kan altså samle kollegaer om et større fælles mål, og man kan sågar holde regnskab og fejre sit mindskede CO2-aftryk som arbejdsplads.

Der kan være mange grunde til at vælge cyklen til, og i en undersøgelse foretaget for Cykelvæksthuset, er kombinationen af motion og transport en populær grund til at vælge cyklen, men klimahensyn fylder også. 27,6% af de cyklende medarbejdere svarer, at de tager cyklen for klimaets skyld. I undersøgelsen fremgår det også, at 36% ville opfatte det positivt, hvis ledelsen cyklede i arbejdstiden, fx når de skulle til møder. En cyklende ledelse er ikke kun med til at statuere et eksempel over for medarbejdere, men er i lige så høj grad med til at vise udadtil, at arbejdspladsen tager ansvar i den grønne omstilling.

Læs mere om, hvordan cyklen bidrager til den grønne omstilling her


Kilder

IS IT A BIRD (2020): “Klar til Cykelvæksthuset” analyse foretaget for Cykelvæksthuset. I undersøgelsen er 752 medarbejdere i danske virksomheder med mere end 150 medarbejdere blevet spurgt ind til deres cykelvaner, motivationer og barrierer. Analysen er foretaget i november 2020.

Læs også

Det gør andre

Få inspiration fra virksomheder, der arbejder målrettet med at erstatte bilture med cykelture - enten via medarbejdernes transport til og fra arbejde eller ved at bruge fx ladcyklen som en del af opgaveløsningen.

Læs mere

Hvad virker godt?

Bliv klogere på hvordan I kan styrke cykling i jeres virksomhed og opnå de store fordele, der er ved at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel.

Gå til oversigten