Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Cyklistforbundet: Søren Hytting

  • Hvis der på årsbasis blev cyklet blot 10 procent mere end i dag vil antallet af timer med køkørsel falde med seks procent i hovedstadsområdet, hvor effekten af flere cyklister vil blive mærket mest.
  • Kommer der 10% færre cykelture, øges trængselsomkostningerne med 268 millioner kr. Omvendt vil 10% flere cykelture reducere trængselsomkostningerne med 184 millioner kr.

Kilde: Dansk Industri - rapport: Effekter af cykling


  • Digitalisering og automatisering har revolutioneret verden de sidste 10-20 år, ikke mindst gennem udbredelsen af intelligent kommunikationsteknologi. Det driver i disse år udviklingen af nye innovative løsninger inden for transportsektoren med en dynamik, som forventes at være særligt kraftig i det kommende årti. Ifølge af disse udviklinger står vi over for et kraftigt stigende trængselsproblem.
  • En fremskrivning til 2030 indikerer en samlet vækst i den indenlandske personbiltrafik på ca. 16% i forhold til 2015, mens væksten for vejgodstrafikken forventes at blive lidt mindre med ca. 12%.
  • Billedet illustrerer, hvordan trængslen forventes at udvikle sig. Det ses, at trængsel forventes at blive forværret mest i de større byer og på de centrale motorvejsstrækninger, hvor trængslen også i dag er størst. Samtidig vil gradvist flere og større områder også blive ramt af trængsel.
  • I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015.

Kilde: Transport- og Boligministeriet - rapport: Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden


  • Cyklen er meget pladseffektiv. I løbet af 1 time kan 7 gange flere cykler end biler krydse et 3,5 m bredt rum i et bymiljø.
  • En enkelt bilparkeringsplads, kan rumme op til 15 cykler.
  • Cykling er med til at skabe bæredygtige mobilitetskæder. Hollandsk forskning viser, at 44% af togpendlerne i Holland bruger cyklen til at nå togstationen fra deres hjem. Folk, der kombinerer cykel og tog, bruger også deres bil mindre.
  • Forskning i Holland viser, at supercykelstier reducerer den tid, der bruges i trængsel på vejene, med 3,8 millioner timer.

Kilde: ECF - rapport: The benefits of cycling


Læs også

Hvad virker godt?

Bliv klogere på de veje, som I kan gå, for at styrke cykling i jeres virksomhed og opnå de store fordele, der er ved at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel.

Gå til oversigten

Regionsgården gør kombinationstransport let med stationscykler

Mobilitetsenheden arbejder for en bæredygtig og effektiv transport i regionen - herunder at få flere til at tage cyklen.

Læs mere

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere