Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Cyklistforbundet: Søren Hytting

Vi kan forvente stigende trafik og større trængselsproblemer i fremtiden. Nogle af grundene til det er, at vi bliver rigere og rigere og flere og flere mennesker. Samtidig er verden blevet mere digitaliseret og automatiseret over de sidste 10-20 år. Det driver i disse år udviklingen af nye innovative løsninger inden for transportsektoren med en dynamik, som forventes at være særligt kraftig i det kommende årti. Alle disse udviklinger gør, at vi kan forvente mange flere problemer med stigende trængsel indenfor de nærmeste år.

En fremskrivning viser, at den indenlandske personbiltrafik vil stige med ca. 16 % frem mod 2030 i forhold til 2015, mens vejgodstrafikken forventes at blive lidt mindre med ca. 12 %.

På billedet kan man se, hvordan trængslen forventes at udvikle sig. Det ses, at trængslen bliver forværret mest i de større byer og på de centrale motorvejsstrækninger, hvor trængslen også i dag er størst. Samtidig vil gradvist flere og større områder også blive ramt af trængsel. Det betyder, at bilister ved de fire største byer i 2030 risikerer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Her er bl.a. cyklen vigtig for at aflaste vejnettet.

Cyklen har et samfundsøkonomisk potentiale

Trængslen er ikke alene en gene for mange danskere, men koster også samfundet dyrt. Cyklen kan være med til at løse problemet. Ifølge en analyse om trængsel i København fra Dansk Industri kan der opnås betydelige samfundsøkonomiske gevinster ved at få flere til at cykle i stedet for at køre bil. Kommer der 10 % færre cykelture frem mod 2025, øges trængselsomkostningerne med 268 mio. kr. Omvendt vil 10 % flere cykelture reducere trængselsomkostningerne med 184 mio. kr.
Analysen viser også, at hvis der på årsbasis bliver cyklet blot 10 % mere end i dag, vil antallet af timer med køkørsel falde med 6 % i hovedstadsområdet, hvor effekten af flere cyklister vil blive mærket mest.

Kilder

Transport- og Boligministeriet (2018): Eksperstgruppen Mobilitet for Fremtiden.

Incentive, Dansk Industri (2018): Effekter af cykling.

Læs også

Hvad virker godt?

Bliv klogere på hvordan I kan styrke cykling i jeres virksomhed og opnå de store fordele, der er ved at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel.

Gå til oversigten

Regionsgården gør kombinationstransport let med stationscykler

Mobilitetsenheden arbejder for en bæredygtig og effektiv transport i regionen - herunder at få flere til at tage cyklen.

Læs mere

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere