Sundhedsfordele ved cykling

Der er mange fordele ved at cykle. Vi har samlet den vigtigste forskning og viden om cykling og sundhed.

 • 60% af den voksne befolkning har over otte timers stillesiddende aktiviteter på en hverdag.
 • WHO anbefaler, at vi alle er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. 29% af den voksne befolkning opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.
 • Den anbefalede daglige fysiske aktivitet svarer til at cykle 3 km hver vej til og fra arbejde. De første 1-2 timers cykling om ugen har dobbelt så stor sundhedseffekt som de efterfølgende timer.

Cykling reducerer sygdomsrisiko

 • Regelmæssig fysisk aktivitet - cykling - fremmer et sundt helbred og et længere liv samt reducerer risikoen for en lang række sygdomme: Hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, blodpropper, type 2 diabetes, metabolsk syndrom, bryst- og tyktarmskræft, depression og demens.

 • Det er sundt at cykle, selv med lav intensitet og korte distancer. Cykling spiller en central rolle for folkesundheden og kan modvirke den nuværende negative udvikling i fysisk inaktivitet og overvægt, der sker nationalt og globalt.
 • Hvis flere danskere cykler på ugentlig basis, vil det øge sundheden og reducere antallet af behandlingskrævende sygdomme. Udregninger viser at der er stor samfundsøkonomisk gevinst på at overflytte folk fra bilen til cyklen.

Derfor skal du cykle på arbejde

 • Cykling til arbejde er associeret med 41% lavere risiko for tidlig død sammenlignet med bilister og brugere af offentlig transport. Cyklisterne har i sammenligning med de øvrige trafikanter 52% lavere risiko for at dø af hjertesygdomme, 40% lavere risiko for at dø af kræft, 46% lavere risiko for at udvikle hjertesygdomme og 45% lavere risiko for at udvikle kræftsygdomme.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne skal være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen ved moderat til høj intensitet
 • Der skal ikke meget cykling til. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne skal være fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen ved moderat til høj intensitet. Disse anbefalinger svarer i grove træk til dagligt at cykle ca. 6 km til og fra arbejde med en hastighed på 12-15 km/t, hvor der foranlediget af vejkrydsstop er stop og accelerationer undervejs, som får pulsen op.

 • Sammenlignet med bilister, angives højere grad af kropsligt velvære, mentalt overskud og social kontakt, når man færdes på cyklen. Der er således udover de fysiologiske effekter også dokumentet en mental sundhedseffekt forbundet med cykling.

Kilde: Jens Troelsen: Sundhed og Cykling

Hver gang en borger cykler 1 kilometer, sparer samfundet 6,35 kroner, fordi sundhedseffekterne er så store
 • Antallet af sygedage for de offentligt ansatte i Danmark vil falde med 38.000, mens det for de privatansatte vil falde med 74.000, hvis der cykles 10% flere kilometer.

 • Det vil svare til en samlet lønbesparelse på det offentlige og private arbejdsmarked på knap 208 mio. kr. pr. år, hvis antallet af cyklede kilometer øges med 10%. Den private sektor står for de 141 mio. kr., mens den offentlige sektor står for 67 mio. kr.
 • Kommer der 10% flere cyklede kilometer, vil der være en samfundsøkonomisk gevinst i Danmark på 1,1 mia. kr. pr. år.

 • Hvis der på årsbasis blev cyklet blot 10 procent mere end i dag vil antallet af sygedage falde med 267.000, hvoraf 112.000 vil være arbejdsdage.

Kilde: Dansk Industri (2018): Effekter af cykling og Dansk Industri (2018): Tramp i pedalerne

Vejdirektoratet og Cyklistforbundet stod for Den Nationale Cykelkonference 2020, som blandt andet bød på dette oplæg om sundhed og cykling af Jens Troelsen, Professor og forskningsleder for forskningsenheden Active Living.

Se alle oplæggene her

Læs også

Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Læs om hvordan cykling modvirker trængsel

Cykellogistik

Læs om hvordan cyklen kan tænkes ind i bylogistikken, samt hvilke mange fordele det bidrager med.

Læs mere