Foto af Marie Hald

For virksomheden: Bedre trivsel og bundlinje

Sundhed for den enkelte hænger uløseligt sammen med en virksomheds sundhed. For hvis medarbejdere mistrives, mangler energi og motivation, er ofte syge eller stressede, så går det ud over virksomheden som helhed. Omvendt vil energiske og motiverede medarbejdere kunne medvirke til øget produktivitet og færre sygedage og ressourcer anvendt på stress og trivsel i øvrigt.

Sundhed for den enkelte betyder derfor også sundhed for virksomheden og arbejdspladsen, så enkelt kan det siges. Medarbejdere, der er fysisk aktive, har færre sygedage og oplever bedre trivsel. Hver gang en medarbejder fx skifter passiv transport ud med cykling, kan det mærkes på bundlinjen. Beregninger viser, at det i gennemsnit sparer fem sygedage pr. medarbejder om året. Det giver en økonomisk besparelse på ca. 10.000 kr. pr. medarbejder om året. Alt efter virksomhedens størrelse naturligvis, er det jo under alle omstændigheder noget, der batter på bundlinjen.

Undersøgelser viser nemlig, at fysisk aktive faktisk også skifter arbejdsplads færre gange

Gladere og mere produktive

Forskning viser desuden, at cyklende medarbejdere føler sig gladere, mindre stressede og mere energiske. Af den grund overrasker det derfor heller ikke, at studier også viser, at fysisk aktive er mere produktive end fysisk inaktive, når de er på arbejde. Mistrivsel og stress er noget, der kan brede sig som ringe i vandet og på sigt påvirke en arbejdsplads i negativ retning, og det vil også kunne ses på bundlinjen. Ikke blot på det tab, der er direkte relateret til fx sygemeldinger, men også i forhold til de ressourcer, det mange gange kræver at håndtere stressramte medarbejdere, vikariater, stressafledning på den øvrige medarbejderstab og så videre. Cykling og bevægelse mindsker disse belastninger og øger faktisk det stik modsatte, nemlig motivation, glæde og energi hos medarbejderne.

Dette har i sig selv også en anden afledt effekt. Undersøgelser viser nemlig, at fysisk aktive faktisk også skifter arbejdsplads færre gange, hvilket i sig selv kan vise sig at spare virksomheden for mange omkostninger. Dels, fordi den enkelte selv trives bedre, og dels fordi arbejdspladsen generelt bliver et bedre sted at være, hvis flere kolleger trives godt.

Få foræret tid i en travl hverdag

Cykling til og fra arbejde (eller andre gøremål) regnes af mange sundhedseksperter som en af de bedste måder at gøre fysisk aktivitet til en integreret del af den travle hverdag. Ved at cykle til og fra arbejde, eller i forbindelse med indkøb eller aflevering af børn, vil tidsbarrieren for mange kunne imødekommes, da den eventuelle ekstra tid til cykeltransport oftest ikke vil overskride de anbefalede 30 minutters fysisk aktivitet om dagen. På den måde kan cyklisterne opfylde sundhedsanbefalingerne og få foræret tid i en travl hverdag, når fysisk aktivitet og transportbehov kan klares på samme tid. Dette er nok én blandt flere forklaringer på, hvorfor cykling i flere studier også er forbundet med livskvalitet, lavere stressniveau og højere trivsel, når cyklister sammenlignes med andre trafikanter.

Kilder

COWI, Transportministeriet (2020): Transportøkonomiske enhedspriser for cykling.

Forskerzonen (2017): 10 gode grunde til at cykle.

For den enkelte

De sundhedsmæssige effekter af cykling er mange og veldokumenterede. Det gælder jo bevægelse i det hele taget, men der er nogle særlige fordele ved netop cykling.

Læs mere

For samfundet

Et samfund er aldrig sundere end sine borgere. Og især i et velfærdssamfund som vores i Danmark, er den fælles husholdningsøkonomi meget afhængig af den generelle sundhedstilstand.

Læs mere

Renere luft og mindre CO2

Vi påvirker alle sammen klimaet med vores adfærd. Og klimaet påvirker os. På den måde er vi tæt forbundet med klodens tilstand, og der er en direkte sammenhæng mellem vores adfærd i forhold til egen sundhed og klimaet.

Læs mere