Foto af Marie Hald

For den enkelte: Raskere og længere liv

De sundhedsmæssige effekter af cykling er mange og veldokumenterede. Det gælder jo bevægelse i det hele taget, men der er nogle særlige fordele ved netop cykling. Fx at det er skånsomt mod leddene, og at der oftest er god intensitet og afveksling i belastningen, hvilket er godt for hjertet og kredsløbet.

Studier viser, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og lavere dødelighed. For eksempel vil cykling til og fra arbejde på mindst en kilometer hver vej kunne mindske risikoen for at blive overvægtig og for at udvikle højt blodtryk, højt kolesteroltal og forstadier til diabetes. Herudover kan cykling også mindske risikoen for udvikling af hjertesygdom, der menes at være en af de hyppigste årsager til tidlig død på verdensplan, samt en række kræftsygdomme, herunder brystkræft, livmoderkræft og tyktarmskræft. Udenlandske undersøgelser peger desuden på, at forekomsten af depressioner, rygsmerter samt blodprop i hjernen reduceres. Man kan faktisk reducere risikoen for at få disse sygdomme med hele 30 - 50% ved blot at opfylde motionsanbefalingen, og så lidt som en times cykling om ugen har en effekt.

En stor dansk undersøgelse har også påvist, at folk, der cykler til arbejde, har 28% lavere dødelighed end gennemsnittet. Og man får ikke blot et længere liv - man får også flere raske leveår. Spørger man trafikanterne selv, oplever de der cykler at være i bedre fysisk og psykisk form, end de der ikke cykler.

Cykling forbedrer også luftkvaliteten, hvilket især har stor effekt i byerne. Luftforurening kan nemlig også sættes i forbindelse med sygdom, og her må cyklisme siges at være en billig og luftforureningsneutral transportform.

Mentale sundhedseffekter af cykling

Cykling har, som al anden motion, også en positiv effekt på det mentale helbred. Bevægelse belønnes ganske enkelt i hjernen. Et studie viser eksempelvis, at moderat motion flere gange om ugen kan afværge demens og øge den mentale sundhed i form af blandt andet mere energi og overskud samt bedre humør.

Udover at fysisk aktivitet er stressdæmpende, dæmper det også angst og stabiliserer humøret. Når man er fysisk aktiv, er der nogle hormoner i hjernen, som har betydning for vores humør, der bliver påvirket i positiv retning. For eksempel stoffer som serotonin, dopamin og noradrenalin. Det er nogle af de samme stoffer, man også forsøger at påvirke med antidepressiv medicin. Så der sker en række ting, der er godt for hjernen, når man er fysisk aktiv. Der er ikke umiddelbart rammer for hvor meget eller hvor lidt aktiv, man skal være for at få en positiv effekt.

Det er i flere studier påvist, at cyklister angiver at opleve en højere grad af fri mobilitet, bevægelighed og trafikal uafhængighed sammenlignet med brugere af offentlig transport. Og sammenlignet med bilister, angives en højere grad af kropsligt velvære, mentalt overskud og social kontakt, når man færdes på cyklen. Der er således udover de fysiologiske effekter også en mental sundhedseffekt forbundet med cykling.

Cykelturen er også lige så effektiv som fitness, når det kommer til fedtforbrænding

Den bedste kur

Cykelturen er også lige så effektiv som fitness, når det kommer til fedtforbrænding. Studier viser, at man kan tabe fedtmasse mindst lige så effektivt og hurtigt ved at cykle på arbejde som ved at motionere i et træningscenter, samt at ens kondition forbedres markant ved cykling. Fordelen ved at cykle fx til og fra arbejde er blandt andet, at de mange skift i hastighed, stop og acceleration, som en gennemsnitlig tur oftest byder på, er med til at øge både muskler og kondition sammenlignet med mere ensartet belastning.

Og skal der meget til? Nej, det skal der faktisk ikke. Det har vist sig, at cyklingen de første 1 -2 timer om ugen har ca. dobbelt så stor sundhedseffekt end for de efterfølgende timer med cykling. Der vil stadig være en sundhedseffekt forbundet med at cykle mange timer om ugen, hvor risikoen for at udvikle livsstilssygdomme vil være aftagende jo mere man cykler, men effekten vil være mindre forholdsmæssigt. Derfor vil cykling have særligt stor effekt for de fysisk inaktive, som begynder at cykle blot få timer om ugen.

Kilder

Troelsen, Jens: Sundhed og cykling. Cykelambassaden.

Vi Cykler til Arbejde: Hvad sker der i din hjerne, når du cykler? Interview af Bente Klarlund Pedersen, overlæge på Rigshospitalet og professor i integrativ medicin og leder af TrygFondens Center for aktiv sundhed.

For virksomheden

Sundhed for den enkelte hænger uløseligt sammen med en virksomheds sundhed. For hvis medarbejdere mistrives, mangler energi og motivation, er ofte syge eller stressede, så går det ud over virksomheden som helhed.

Læs mere

For samfundet

Et samfund er aldrig sundere end sine borgere. Og især i et velfærdssamfund som vores i Danmark, er den fælles husholdningsøkonomi meget afhængig af den generelle sundhedstilstand.

Læs mere

Renere luft og mindre CO2

Vi påvirker alle sammen klimaet med vores adfærd. Og klimaet påvirker os. På den måde er vi tæt forbundet med klodens tilstand, og der er en direkte sammenhæng mellem vores adfærd i forhold til egen sundhed og klimaet.

Læs mere