Foto: Mikkel Østergaard

For klimaet: Renere luft og mindre CO2

Vi påvirker alle sammen klimaet med vores adfærd. Og klimaet påvirker os. På den måde er vi tæt forbundet med klodens tilstand, og der er en direkte sammenhæng mellem vores adfærd i forhold til egen sundhed og klimaet. For når vi gør noget godt for vores egen sundhed, som fx at tage cyklen i stedet for bilen en gang i mellem, så gør vi samtidig også noget godt for klimaet, hvilket igen virker tilbage på os selv.

Transport bidrager væsentlig til CO2-udledningen her på kloden. En måde, vi kan reducere udledningen fra transport relativt hurtigt, er fx ved at skifte bilerne ud med cykler, elcykler og ved at gå til vores destination. Det kaldes også aktiv transport. At bruge vores fødder som vi gjorde i tidernes morgen, er nok den mest bæredygtige transportform, men den bringer os ikke så langt. Det gør cyklen til gengæld, i hvert fald for de fleste transportbehov inden for op til 20 km. Aktiv transport som cykling er både billigere, sundere, bedre for miljøet og skaber ikke mere trafik på byernes i forvejen overbelastede gader og veje.

Cykling er i dag et seriøst bidrag til løsningen af klimaudfordringerne

Vi kan hver især gøre en stor forskel

Vores transportvaner udgør som nævnt en væsentlig del af vores samlede CO2-udledning. Det gør cyklen til en vigtig spiller i kampen om at reducere vores CO2-udledning. Cyklen som transportmiddel kan gøre en stor forskel for at nå EU's klimamål i 2050, hvor alle danskere skal have reduceret deres CO2-udledning med over 80%. Hver dansker udleder i gennemsnit 19 tons CO2 om året, men vi må kun udlede 2-3 tons for at opfylde klimamålene i 2050. I den sammenhæng er det interessant, at vi faktisk udleder 92% mindre CO2 per transporttur ved at skifte fra bil til cykel på ture op til 7,5 kilometer, og ser vi igen på sammenhængen med transporten til og fra arbejde, så sparer hver medarbejder fx 330 kg CO2 om året ved at cykle seks kilometer om dagen fremfor at tage bilen. Det gør en seriøs forskel for klimaet.

Så kan cyklen faktisk bidrage til at nå hele 11 ud af FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid.

Hver kilometer tæller

I jagten på løsninger på klimakrisen, er cykling således en oplagt og meget effektiv måde at nedbringe CO2-udledningen på. At lade bilen stå og tage cyklen i stedet er faktisk noget, der har en direkte og øjeblikkelig betydning for klimaet. Det er ikke langsigtet og langsommeligt, det virker med det samme. Og det er jo slet ikke et enten eller. Altså enten er man bilist eller også er man cyklist. Den tid er borte, og cykling er i dag et seriøst bidrag til løsningen af klimaudfordringerne. Det, der betyder noget er, at man gør en forskel. Hver kilometer tæller så at sige. Så selv om man kun udskifter hver anden tur, eller hver femte, så gør man stadig en forskel. Man kan nemlig vende det om og sige, at for hver kilometer man kører i bil, forværrer man klimakrisen. Det er selvfølgelig ikke alle ture, der kan erstattes af cyklen, men mange kan, og gør vi det der, hvor det er muligt og oplagt, så nedbringer vi CO2-udledningen markant.

Sidst men ikke mindst, så kan cyklen faktisk bidrage til at nå hele 11 ud af FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid.

Kilder

Forskerzonen (2017): 10 gode grunde til at cykle.

For den enkelte

De sundhedsmæssige effekter af cykling er mange og veldokumenterede. Det gælder jo bevægelse i det hele taget, men der er nogle særlige fordele ved netop cykling.

Læs mere

For virksomheden

Sundhed for den enkelte hænger uløseligt sammen med en virksomheds sundhed. For hvis medarbejdere mistrives, mangler energi og motivation, er ofte syge eller stressede, så går det ud over virksomheden som helhed.

Læs mere

For samfundet

Et samfund er aldrig sundere end sine borgere. Og især i et velfærdssamfund som vores i Danmark, er den fælles husholdningsøkonomi meget afhængig af den generelle sundhedstilstand.

Læs mere