Udenlandske erfaringer med omlastnings-centraler

Skal varetransport på cykel overtage en højere andel af last-mile transporten i byerne, er der behov for omlastnings-centraler eller cykellogistik-hubs, hvor transportvirksomhederne på kanten til den tætte by kan omlaste fra varebil til cykel. Cykelvæksthuset præsenterer her nogle af de europæiske erfaringer med hubs.

Cykellogistik-hubs er mindre depoter eller vareterminaler typisk placeret i større byer til det formål at udbrede og forbedre levering af varer på cykel. Indtil videre er der ingen systematiserede, danske erfaringer med cykellogistik hubs, men en række byer i Europa har etableret forskellige former for hubs. Cykelvæksthuset præsenterer her nogle af dem.

Læs mere om planlægning af cykellogistiske hubs her

Eksempler på cykellogistiske hubs i Europa

Prag

Én fælles cykellogistisk hub i Prag, som samler pakkedistributørerne.

Læs mere

Tyskland

De tre største byer i Tyskland arbejder mod et mere cykeldygtigt bybillede.

Læs mere

Oslo

Cykellevering og elbiler er fremtidens levering i Oslo.

Læs mere

Basel

En cykelhub centralt i Basel, er første step i at sikre miljøvenlige og effektive leverancer i fremtiden.

Læs mere

Med inspiration fra europæiske cases viser Region Hovedstadens rapport tre mulige veje til hvordan København eller andre storbyer igennem samarbejder kan understøtte brugen af ladcykler til varetransport.

  • Omlastningen af varer i en hub/mikrodepot gør det muligt at konsolidere transporten og dermed reducere antallet af kørsler i byen.
  • Etablering af samarbejde på tværs af pakkedistributørerne og dermed minimere suboptimering, hvor alle aktører etablerer egne mikrodepoter.
  • Testprojekter, hvor man i samarbejde med virksomheder tester og evaluerer ladcykler og lette elektriske varekøretøjer i deres operationelle praksis.

Disse tiltag kan også være med til at udbrede den gode historie med kommunikation af lancering og evaluering overfor borgerne og virksomhederne, der i stigende grad efterspørger klimavenlige løsninger.

Læs også

Cykellogistik

Læs om hvordan cyklen kan tænkes ind i bylogistikken, samt hvilke mange fordele det bidrager med.

Læs mere

Hvorfor mere cykling?

Vidste du, at cykling er en gevinst for mange virksomheder, og at virksomheder ofte er en ideel platform for cykelfremme? Bliv klogere på potentialet i mere cykling.

Læs mere

Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Læs om hvordan cykling modvirker trængsel