Cyklens potentiale i bylogistikken

Flere undersøgelser viser, at ladcyklers har et stort potentiale til at gøre bylogistikken mere bæredygtig. Ved at erstatte varetransport med dieselvarebiler, kan ladcyklerne ikke bare reducere trafikkens klimaaftryk og partikeludledning, men også reducere trængsel og trafikulykker.

 • En ladcykel kører i gennemsnit 14,4 km/t. Den gennemsnitlige bilhastighed er 18 km/t i europæiske byer.
 • Undersøgelser viser, at 25% af alle varer i byen faktisk kan leveres på cykler. Dette tal stiger til 50%, hvis man udelukkende kigger på lette varer.
 • At levere varer på cykler er fantastisk for miljøet, men det er ikke rigtig, hvorfor de store navne gør det. Virksomheder som TNT, KMPG, Ernst og Young, Phillips, Fed-EX er allerede begyndt at integrere cyklen ind i leveringskæden, fordi leveringen bliver mere pålidelig.
 • Det franske selskab, La Petite Reine, flytter årligt over en million pakker med 60 ladcykler over hele Frankrig i store byer som Lyon, Bordeaux og Paris. Disse ladcykler kan bære en nyttelast på mere end 250 kg. Firmaet leverer alt fra nedkølede dagligvarer til reagensglas.

Kilde: ECF - rapport: Cycling Logistics: the Future of Goods Delivery


I 2019 opdaterede European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans retningslinjerne for arbejdet med bylogistik under betegnelsen Sustainable Urban Logistics Plan (SULP):

 • Forstå den nuværende situation for byens godstransport og logistik
 • Involver bylogistik-interessenterne i planlægningen
 • Identificer de mest hensigtsmæssige løsninger baseret på hver bys typologi
 • Udvikl bæredygtige, omkostningseffektive og økonomisk holdbare løsninger og strategier
 • Mål løsningernes effekt
 • Bylogistik kan defineres som optimering af logistik- og transportaktiviteter i byen med hensyn til miljø, trængsel, trafiksikkerhed og energibesparelser – en optimeringsproces af mange aktørers interesser og aktiviteter, der bør ledes af de ansvarlige myndigheder.
 • Bylogistik har et helhedsorienteret fokus på at skabe et byområde med effektive logistik- og transportaktiviteter, hvor trængsel, ulykker og forurening begrænses mest muligt.
Undersøgelser viser, at 25% af alle varer i byen faktisk kan leveres på cykler
 • Ladcykler har muligheden for at løse en række af de økonomiske og sociale udfordringer, som de elektriske varebiler ikke formår. De kan blandt andet køre på cykelstierne, hvor de ikke bidrager til trængsel på vejene, og køre deres leveringer en mere direkte vej uden om trafikpropperne. Deres lavere fart og størrelse vil reducere omfanget af trafikulykker og frigive plads til andre aktiviteter i byen til gavn for beboerne.
 • Ladcykler er billigere end varebiler og selvom de kan bære mindre og kører langsommere, så̊ er der områder i byerne, hvor de pga. trængsel og trafikregulering kommer hurtigere fra A til B.
 • Ladcyklen er også hurtigere ved stoppene, da de har lettere ved at parkere. De skal ikke som varebilerne bruge tid på at finde parkeringsplads, da de kan parkere på fortovet eller lige foran døren. Og samtidig er det let at læsse varer af og på. Målinger i Amsterdam viser at hvor varebilerne i gennemsnit bruger 12 minutter pr stop, så bruger ladcyklerne kun 3-6 minutter.
 • Tabellen viser vægtning af forskellige transportformers effekt.

 • Hvad angår ladcykler til kommerciel varetransport sker der rigtig meget de her år. Populære modeller designet til privatforbrugere, som fx danske Bullitt, bliver efterspurgt og videreudviklet til kommercielle aktører. En af årsagerne er udviklingen af assisterende el-motorer, der gør ladcyklerne i stand til at transportere tungere fragt over længere distancer. Derudover kommer der ladcykler specialdesignet til varetransport på markedet, som fx den firhjulede Armadillo fra svenske Velove, der sætter nye standarder for blandt andet lasteevne.
 • Det kræver dog en gentænkning af det logistiske koncept at udnytte ladcyklernes fordele. De fleste vareterminaler ligger langt udenfor byen, og en omlastning fra varebil til ladcykel i et bynært mikrodepot er derfor nødvendig. Et mikrodepot eller en hub kan enten være en container på et logistikområde eller egentlige logistikbygninger.

Læs mere om planlægningen af bynære mikrodepoter her

 • Det er ikke alle varestrømme der egner sig lige godt til ladcyklerne. Det skyldes blandt andet ladcyklernes lasteevne. Pakker og fødevarer er de varestrømme med størst potentiale for en omstilling, men der findes også̊ anvendelsesmuligheder inden for service, detail og byggeri.
 • Indkøbsprisen for ladcykler er cirka en fjerdedel af en dieseldrevet Crafter og en eNV200, og cirka en tiendedel af den ny eCrafter. Dertil kommer lavere omkostninger til vedligeholdelse.
 • For at forstå flådeoperatørernes virkelighed, må man løfte blikket og se på de samlede driftsomkostninger. En Norsk undersøgelse sammenligner de daglige driftsomkostninger mellem én diesel varebil med én ladcykel. Varebilerne har udgifter til bl.a. brændstof og parkeringsbøder, mens ladcyklerne har udgifter forbundet med den nødvendige bynære omlastning (her kaldet mikrodepot). Men da den klart største udgift er løn, så er ladcyklernes effektivitet afgørende. For hvis der skal mere end én ladcykel til at distribuere det samme antal pakker som en diesel varebil, så vil skiftet hurtigt ikke kunne betale sig. Det regnestykke forskyder sig dog, hvis alternativet er elektriske varebiler, der er dyrere i indkøb.

Med inspiration fra europæiske cases viser Region Hovedstadens rapport tre mulige veje til hvordan København eller andre storbyer igennem samarbejder kan understøtte brugen af ladcykler til varetransport.

 • Omlastningen af varer i en hub/mikrodepot gør det muligt at konsolidere transporten og dermed reducere antallet af kørsler i byen.
 • Etablering af samarbejde på tværs af pakkedistributørerne og dermed minimere suboptimering, hvor alle aktører etablerer egne mikrodepoter.
 • Testprojekter, hvor man i samarbejde med virksomheder tester og evaluerer ladcykler og lette elektriske varekøretøjer i deres operationelle praksis.

Disse tiltag kan også være med til at udbrede den gode historie med kommunikation af lancering og evaluering overfor borgerne og virksomhederne, der i stigende grad efterspørger klimavenlige løsninger.

Læs også

Udbyderkatalog

Leasing- og lånecykler, levering på cykel, cykelservice og ladcykelproducenter. Cykelvæksthuset har samlet en oversigt over udbydere af cykelløsninger til virksomheder.

Gå til udbyderkataloget

Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Læs om hvordan cykling modvirker trængsel

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere