Om Cykelvæksthuset

Cykelvæksthuset er et rådgivningscenter under Cyklistforbundet, der skal inspirere og støtte private og offentlige virksomheder i hele landet til at fremme brug af cyklen. Cykelvæksthuset er finansieret af en statslig fireårig bevilling i perioden 2020-2023.

Der er meget store samfundsmæssige gevinster at høste ved, at flere danskere vælger cyklen som dagligt transportmiddel og ved, at cyklen bruges til virksomheders opgaveløsning.

Hvis langt flere ture foretages på cykel frem for i bil, vil det styrke folkesundheden, reducere trængslen i og omkring de store byer og ikke mindst bidrage til at indfri de miljø- og klimapolitiske ambitioner om en grøn omstilling.

Vaneskift kommer ikke af sig selv, og det kan være svært at finde overskud til at teste og indarbejde nye transportvaner. Samtidig danner arbejdspladserne rammen for en væsentlig del af den daglige transport – både i form af medarbejdernes transport til og fra arbejde og virksomhedernes erhvervsmæssige transport, hvor personer og varer skal fra et sted til et andet.

Derfor er arbejdspladserne en helt central aktør i arbejdet for en grønnere og mere bæredygtig transport – for ikke at nævne sparede sygedage, øget trivsel og produktivitet blandt medarbejderne.

En tredjedel af danske lønmodtagere kunne godt tænke sig at cykle noget mere.Trine Stig Mikkelsen, daglig leder af Cykelvæksthuset

Stort potentiale i cykler til varetransport og distributioner

Der er et stort uudnyttet potentiale i forhold til at anvende ikke mindst elcykler og elladcykler til varetransport og andre logistiske formål. I mange sammenhænge vil det betyde både hurtigere og langt mere klimavenlig logistik. Enkelte virksomheder både i Danmark og resten af verden har allerede gjort sig en række erfaringer og det er et område, som også den europæiske organisation European Cyclists’ Federation forventer en stærk udvikling af i de kommende år.

Det gør Cykelvæksthuset

Cykelvæksthuset hjælper med viden, indsatser og rådgivning:

  • Vi indsamler den nyeste viden fra ind- og udland om cykelfremme på arbejdspladsen og om, hvordan ladcykler og andre cykeltyper kan erstatte noget af den varetransport og erhvervsmæssige persontransport, der i dag foretages med bil.

  • Vi formidler gode erfaringer fra virksomheder, der har sat fokus på medarbejdernes cykling eller har udskiftet bil med cykel i deres opgaveløsning.

  • Vi formidler indsatser, der virker, så I nemt kan komme i gang.

  • Vi yder konkret rådgivning til virksomheder tilpasset den enkelte virksomheds situation og behov.

Den politiske aftaletekst

  • Cykelvæksthuset er finansieret af en fire-årig statslig bevilling i perioden 2020-2023 i forbindelse med en politisk aftale om forbedring af den kollektive trafik.

  • Aftaleteksten lyder bl.a.: "Cykling kombinerer mobilitet med motion og bidrager til at forbedre danskernes folkesundhed, samtidig med at det er en meget miljøvenlig transportform. Centeret skal yde rådgivning til virksomheder om tiltag, de kan iværksætte, for at skubbe på medarbejdernes transportvalg til fordel for cyklen samt rådgivning om, hvordan el-ladcykler kan dække en del af behovet for virksomhedernes varetransport og anden kommerciel distribution.”

  • Partierne bag aftalen er Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Læs også

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere

Viden

Der er store gevinster ved at fremme cykling i virksomhederne. Vi har samlet den vigtigste viden og nyeste forskningsresultater om effekterne på sundhed, trængsel og klima - og de økonomiske besparelser.

Læs mere