Transportvaneundersøgelse for virksomheder og offentlige arbejdspladser

En transportvaneundersøgelse giver jer mulighed for at undersøge medarbejdernes transportadfærd til og fra arbejde samt undersøge deres transport i arbejdstiden. Denne undersøgelse er ikke kun et redskab til at forstå nuværende transportvaner, men også et springbræt til at skabe en mere bæredygtig og effektiv arbejdsplads.

Transportvaneundersøgelsen giver jer mulighed for at undersøge medarbejdernes transportvaner i forbindelse med transport til og fra arbejde samt deres transportaktiviteter i arbejdstiden. For det første får I et indblik i, hvordan jeres medarbejdere transporterer sig til og fra arbejde, herunder oplysninger om foretrukne transportmidler og rejsedistancer. På bagrund af det indhentede data laver vi en udregning af arbejdspladsens estimerede CO2-forbrug i forbindelse med medarbejdernes transport til og fra arbejde.

En vigtig del af undersøgelsen er at afdække medarbejdernes motivationer og barrierer for at vælge cyklen. En transportvaneundersøgelse giver medarbejderne mulighed for at komme med konkrete ønsker til forbedringer af forholdene for cyklende medarbejder. Ved at lade dem dele deres tanker og forslag om transportfaciliteter, kan vi styrke samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen.

Hvordan fungerer undersøgelsen?

  • Online Spørgeskema: Medarbejdere kan let besvare spørgsmål om deres transportvaner gennem en brugervenlig online spørgeskemaundersøgelse.
  • Anonymitet: Vi respekterer privatlivet. Undersøgelsen er designet til at være anonym, så medarbejderne kan dele ærlige og åbne svar uden bekymringer.
  • Dataanalyse: Vores dataanalyse giver jer et klart overblik over tendenser og identificerer potentielle områder for forbedringer.

De indsamlede resultater præsenteres i letforståelige grafer, og I får som en del af afrapporteringen et Excel-ark, så I har mulighed for at arbejde mere detaljeret med data. Prisen for det standardiserede spørgeskema og rapportering er 12.000 kr. ekskl. moms. For yderligere information er du velkommen til at kontakte os på Cykelvaeksthuset@cyklistforbundet.dk eller telefon 40708360

Læs også

Rambøll vil mindske CO2 og øge sundheden

Da Rambølls hovedkontor skulle flytte fra Virum til Ørestad, blev cyklerne tænkt med helt fra starten.

Læs mere

DR skifter taxa’en ud med cyklen

Før tog man en taxa. Nu kan medarbejderne hente en cykel i receptionen. Det er en investering, der betaler sig.

Læs mere

Regionsgården gør kombinationstransport let med stationscykler

Mobilitetsenheden arbejder for en bæredygtig og effektiv transport i regionen - herunder at få flere til at tage cyklen.

Læs mere