Udlån af elcykler

Elcykler har et kæmpe potentiale til at fremme pendlercyklismen på de lange strækninger mellem hjem og arbejde og dermed flytte ture fra bil til cykel. Derfor er elcyklen afgørende, hvis vi skal nå målene i den grønne omstilling, og hvis vi skal trængselsproblemerne omkring de store byer til livs. Virksomheder, der gerne vil have flere medarbejdere til at cykle, kan med fordel introducere elcykler til de medarbejdere, der bor fx 7-25 km fra arbejdspladsen.

En elcykel er ikke længere kun en oplagt løsning for ældre borgere, der med en elcykel kan fortsætte med at cykle, selvom kræfterne ikke er, hvad de har været. Elcyklen er de seneste år også blevet attraktiv for voksne på arbejdsmarkedet, fordi den gør det muligt at cykelpendle over længere afstande, hvor de fleste på en almindelig cykel ville komme til kort. For nogle familier kan en elcykel ligefrem være et attraktivt alternativ til bil nr. to.

Sundere end man tror

Men får man overhovedet motion på en elcykel? Hovedstadsområdets Sekretariat for Supercykelstier har undersøgt sundhedsgevinsterne ved at pendle på elcykel. Ni pendlere skiftede i en måned bil eller offentlig transport ud med elcykel på deres daglige pendlerture, der var mellem 10 og 35 km. I løbet af testperioden oplevede de ni deltagere, at de individuelt reducerede deres body age med op til 5 år, forbedrede deres kondital med op til 42 % og sænkede deres fedtprocent med op til 6 %. Deltagerne oplevede ligeledes et forbedret blodtryk og en reduceret BMI som følge af udfordringen.

Læs mere om elcykeludfordringen her

Brug elcyklen i omstillingen til mere cykling

Hvis man som virksomhed gerne vil støtte medarbejderne i at cykle mere, kan elcyklen være med til at sætte turbo på cyklingen. De fleste mennesker vil fint kunne cykle en distance på 3-7 km på en almindelig cykel. Med en elcykel kan distancen øges op til 20-25 km – og for nogles vedkommende endnu mere.

Som virksomhed kan I gøre flere ting:

  • I kan indkøbe eller lease en eller flere elcykler afhængig af jeres størrelse, som medarbejderne kan låne til opgaver og ærinder i løbet af arbejdsdagen. Det gør det muligt at komme frem uden sved på panden, gavne miljøet og sundheden samtidig med, at man introduceres for elcyklen. Måske smitter det af på lysten til at cykle til og fra arbejde eller lysten til at købe en elcykel.
  • Som virksomhed kan I købe eller lease elcykler, som I stiller til rådighed for medarbejderne, men benyttes de til og fra arbejde, skal medarbejderen betale skat af cyklen – præcis som hvis der var tale om en firmabil.
  • Handler det om kortere udlån, hvor medarbejderne eksempelvis i en periode på et par uger kan teste elcyklen, er det lejeværdien der afgør, om det kommer under grænsen for medarbejdergoder, sådan at medarbejderen ikke beskattes.
  • Der er flere forskellige udbydere af firmacykler på markedet, og de kan oplyse om de specifikke regler for skat, forsikring osv.

Udlån virker

En elcykel er for de fleste er lidt af en investering, og måske har man slet ikke tænkt tanken, at der findes transportalternativer til bilen eller den offentlige transport. Derfor kan muligheden for at teste en elcykel til og fra arbejde i en kortere periode være det lille skub, der skal til, for at man selv får lyst til at købe en elcykel. Det viser flere projekter:

  • I projektet Test en elcykel har Region Hovedstaden og otte hovedstadskommuner over tre år udlånt elcykler til næsten 1700 bilpendlere med mere end 5 km til arbejde. Formålet med projektet har været at få flere borgere og medarbejdere til at vælge en elcykel frem for bilen til deres daglige transport. 1681 bilpendlerne lånte en elcykel i tre måneder på to ud af fem pendlerture.
  • Efter testperioden har 28% investeret i en ny cykel eller en elcykel, og 27% er fortsat med at cykle på en cykel, de allerede har. Projektet har ændret på deltagernes opfattelse af hvor langt man kan cykle på en elcykel og har udbredt kendskabet til elcyklen som transportmiddel.

Kilde: Gate 21 - rapport: Sund og aktiv hverdag på en elcykel


  • Randers Kommune arbejder for at få flere borgere til at vælge cyklen til og fra jobbet. K ommunen har derfor i en årrække lånt elcykler ud til borgere, der har mere end 5 kilometer til arbejde.
  • En foreløbig evaluering viser, at elcykler kan være med til at flytte bilister over på cyklen – også på lidt længere distancer. Middeldistancen for ture i projektet er 9 km. 15% af turene er under 4 km, mens andre 15% er over 14 km. Desuden er antallet af ture på traditionelle cykler også steget.
  • Mere end hundrede borgere fra Assentoft, Langå og Spentrup har lånt elcykler til transport til og fra arbejdet, og 21 procent af dem har nu købt deres egen elcykel. Ud over de 21 procent, som allerede har investeret i en elcykel, viser en rundspørge, at 47 procent af de øvrige, som prøvede elcyklerne, overvejer at investere i deres egen elcykel.

Kilde: Randers Kommune - artikel: Lån en cykel til arbejde - artikel: Opskriften på at skabe cyklister: Lån folk en elcykel i tre uger


Læs også

Gubra udleaser elcykler til ansatte

Biotekvirksomheden har indrettet sig som cykelvenlig arbejdsplads med en række gode tilbud til de ansatte. Det får flere til at cykle.

Læs mere

Danske skatteregler i forbindelse med cyklen

Moving People og Gate 21 har udarbejdet en pjece, som giver et overblik over, hvilke beskatningsregler I skal have styr på for at fremme cykling på jeres arbejdsplads.

Læs mere

Aarstiderne og Chainge leverer frugt på cykel

For at være en endnu større del af den grønne omstilling leverer Aarstiderne nu firmafrugt til deres københavnske kunder på cykel i samarbejde med Chainge.

Læs mere