Danske skatteregler i forbindelse med cykelfremme

Det kan være svært som arbejdsgiver at gennemskue, hvilke regler, der gælder, hvis man gerne styrke medarbejdernes mulighed for at cykle. Vi har forsøgt at samle de væsentligste regler her.

Befordring (transport) mellem bopæl og arbejdsplads:

 • Befordring mellem bopæl og arbejdsplads er en privat udgift.
 • Dog mulighed for befordringsfradrag, hvis mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej).
 • Alle transportmidler giver ret til befordringsfradrag, dvs. bil, tog, cykel, bus mm.
 • Udgangspunktet er, at enhver form for befordring mellem den ansattes sædvanlige bopæl og arbejdsplads, der betales af arbejdsgiveren, beskattes. I praksis ved bortfald af fradragsretten.

Kørselsgodtgørelse på egen cykel:

 • For benyttelse af egen cykel er satsen 0,54 kr. pr. km.
 • Godtgørelse af befordringsudgifter i forbindelse med arbejdet, er skattefri, hvis godtgørelserne ikke overstiger de fastsatte satser.
 • Vær opmærksom på øvrige detaljerede krav til kørselsgodtgørelse.

Brug af lånecykler stillet til rådighed af virksomheden:

 • Både almindelig privat anvendelse og kørsel til og fra arbejdspladsen anses for at være privat anvendelse.
 • Der er formodning for, at cyklen generelt er til rådighed for privat anvendelse, hvis den befinder sig i hjemmet. Rådigheden er skattepligtig ud fra, hvad det koster at leje cyklen i den pågældende periode.
 • En ansat, der anvender arbejdsgiverens cykel til transport mellem bopæl og arbejdsplads, anses for at have arbejdsgiverbetalt transport (fri befordring). Fri befordring beskattes kun, hvis der tages befordringsfradrag. I dette tilfælde er der en yderligere beskatning på et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag.
 • En undtagelse i forhold til beskatning er hvis cyklen kun er stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel og kun bruges i overensstemmelse hermed. Dette er f.eks. kørsel ud til kunder, kørsel mellem afdelinger eller kørsel ud til arbejdsrelaterede opgaver.
 • Reglerne gælder også for elcykler.

Lån eller uddeling af cykeltøj:

 • Hovedreglen for tøj med logo er at tøjet skal i overvejende grad anvendes i arbejdstiden og må ikke erstatte privat.
 • Cykeltøj er ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, selvom tøjet er med synligt logo og er derfor skattepligtigt.

Ladestation på arbejdspladsen:

 • Skattestyrelsen mener, at ladestationer, som er stillet til rådighed, skal anses som et skattepligtigt personalegode. Ladestationer omfattes ikke af personaleplejefritagelsen eller bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, da kørsel mellem hjem og arbejde er privat og forbruget derfor ligger uden for arbejdspladsen.

Lønomlægning og cykling:

 • Lønomlægning (i daglig tale ”bruttolønsordning”) er en ordning, hvor løn i form af goder finansieres ved en nedgang i medarbejderens almindelige løn eller ved en ændring af andre dele af lønnen, såsom bonus.
 • Hvis betingelserne for lønomlægning er opfyldt, kan en cykel indgå i ordningen.

Kilde: Lundgrens Advokatpartnerselskab - undersøgelse af udlån af cykler og skattereglerne

Læs også

Skatteincitamenter og cykling

Data på tværs af Europæiske lande viser, at skatteincitamenter tilskynder medarbejdere til at cykle til arbejde.

Læs om skatteincitamenter fra flere lande

Cykling til og fra arbejde

Læs om virksomheder, der har lavet mærkbare tiltag for at gøre det attraktivt for medarbejderne at vælge cyklen til og fra arbejde.

Gå til oversigten

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere