Regionsgården gør kombinationstransport let med stationscykler

På Regionsgården i Hillerød har 500-600 ansatte i Region Hovedstadens koncerncentre deres daglige gang. Et af dem er Center for Regional Udvikling, hvor mobilitetsenheden arbejder for en bæredygtig og effektiv transport i regionen - herunder at få flere til at tage cyklen. Det har resulteret i adskillige cykelinitiativer på regionens hospitaler. For Regionsgårdens medarbejdere betyder det, at de nemt kan tage toget til Hillerød station og tilbagelægge de 3,5 km til Regionsgården på en stationscykel.

Her fortæller Kåre Albrechtsen, der er Enhedschef for Mobilitet, Klima og Uddannelse, om Region Hovedstadens indsats på cykelområdet.

Hvad gik/går jeres indsats ud på?

Vi har indkøbt 50 cykler, som medarbejderne frit kan bruge til at cykle mellem Regionsgården og Hillerød Station. Stationscyklerne kan benyttes af samtlige medarbejdere på tværs af centrene.

Hvad ønskede I at opnå?

Langt de fleste af medarbejderne på Regionsgården kører alene i egen bil til og fra arbejde. Der er 3,5 km til Hillerød Station, hvilket for mange er en overkommelig cykelafstand. Samtidig er der en langsom kollektiv forbindelse mellem Regionsgården og stationen.

Stationscykler et desuden et godt alternativ for dem, som oplever det at tage cyklen med i toget som ekstra besværligt, eller dem som ikke ønsker at have deres egen cykel stående på stationen.

Vi ønskede at få flere medarbejdere til at benytte den kollektive transport og cykle. Undersøgelser blandt medarbejderne har vist, at stationscykler kan få dem til at benytte kollektiv trafik mere.

Hvad har indsatsen kostet?

Vi har indkøbt 50 cykler for ca. 200.000 kroner. Derudover har vi brugt ca. 20.000 kroner på omkostninger ved saddeltyverier og ca. 37.000 kr. på løbende drifts- og reparationsomkostninger over 2 år. Det svarer til under 400 kr. i årlige driftsomkostninger pr. cykel. Derudover er der lagt medarbejdertimer i forbindelse med at få initiativet op at stå og vedligeholde det.

Hvilken effekt har indsatsen haft?

Vi kan ikke udlede en direkte effekt af tiltaget, da vi har arbejdet med en bred vifte af grønne mobilitetstiltag. Når det så er sagt, kan vi konstatere, at cyklerne bliver brugt flittigt af medarbejderne.

Hvordan har medarbejderne modtaget indsatsen?

Medarbejderne har taget rigtig godt imod indsatsen. Det er mit indtryk, at de fleste, der anvender kollektiv trafik, kombinerer det med de her cykler. Særligt i foråret og om sommeren er der meget tryk på cyklerne.

Hvad har overrasket jer?

Saddeltyverier. Jeg tror vi har fået stjålet omkring 20 sadler. Det er vigtigt at finde en løsning for saddelsikring. Vi har haft overraskende få tyverier af selve cyklerne.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der skal i gang?

Vores lokale driftsfolk har taget rigtigt godt ansvar for cyklerne og har løbende passet og plejet cyklerne, kørt dem til service og hentet cykler på afveje. Det har været meget afgørende for succesen, så mit bedste råd er at sikre at have driftsfolkene med ombord, hvis man laver lignende ordninger.

Hvilke andre cykelinitiativer har I lavet?

Etablering af bycykelstationer ved flere hospitaler, lokale serviceordninger på hospitalerne, tjenestecykler på hospitalerne, stort fokus på gode parkeringsforhold, elcykeludlånsordning samt cykelbibliotek på Rigshospitalet. Alle hospitaler og større matrikler er certificeret efter Cykelvenlig Arbejdsplads af Cyklistforbundet.

Om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er med sine 1,8 mio. indbyggere den største af de fem regioner, og strækker sig fra Bornholm i øst til Hundested i vest. Regionen beskæftiger sig både med sundhed og vækst i hovedstadsområdet. Regionsgården i Hillerød huser flere af Region Hovedstadens koncerncentre herunder Center for Regional Udvikling. Center for Regional Udvikling arbejder med at skabe en grøn og innovativ region inden for miljø, klima, trafik, uddannelse og sundhedsforskning og -innovation. I mobilitetsenheden arbejder de blandt andet for en bæredygtig og effektiv transport - herunder at få flere til at tage cyklen.

Læs også

I København cykler parkeringsvagterne

Bilerne er skiftet ud med elcykler. Nu cykler parkeringsvagterne rundt i København.

Læs mere

Danske skatteregler i forbindelse med cyklen

Moving People og Gate 21 har udarbejdet en pjece, som giver et overblik over, hvilke beskatningsregler I skal have styr på for at fremme cykling på jeres arbejdsplads.

Læs mere

Cykellogistik

Læs om hvordan cyklen kan tænkes ind i bylogistikken, samt hvilke mange fordele det bidrager med.

Læs mere