Rambøll vil mindske CO2 og øge sundheden

Den internationale ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed Rambøll beskæftiger 16.500 medarbejdere, heraf ca. 1.600 i hovedkvarteret i Ørestad. Bæredygtighed er et væsentligt parameter i alle Rambølls projekter, og da hovedkontoret skulle flytte fra Virum til Ørestad, blev cyklerne tænkt med helt fra starten.

Her fortæller Morten Agerlin Petersen, der er Senior Transport Planner hos Rambøll, om virksomhedens indsats på cykelområdet.

Hvad går jeres indsats ud på?

I forbindelse med flytning af hovedkontoret fra Virum til den nuværende adresse i Ørestad i 2010 udarbejdede vi en transportplan. I planlægningen af det nye hovedkontor blev blandt andet en lang række cykelfaciliteter og andre transportrelaterede tiltag indtænkt.

Hvad ønskede I at opnå?

Flytningen af hovedkontor var en god anledning til at forsøge at rykke på medarbejdernes vaner. Alle skulle alligevel tænke nye måder at transportere sig på i fremtiden. I første omgang ønskede vi en reduktion i CO2-emission fra transporten, men senere har også parametre som medarbejdersundhed og firmaets attraktivitet ift. nye medarbejdere indgået. Og da Rambøll ”sælger” bæredygtighed som en del af vores professionelle arbejde, så har en branding af Rambøll også været relevant.

Hvordan gjorde I?

Før flytningen arbejdede vi med information til medarbejderne og opstillede nogle målsætninger for situationen efter flytningen. De lød således:

 • Alle skal kende til alternativerne til bilen
 • Alle skal kende den bedste og hurtigste rute mellem bolig og arbejde
 • At der er bevidsthed om og fokus på cykel, kollektiv trafik og kombinationsrejser som transportmiddel til/fra arbejde og ved arbejdsrejser

Vi kortlagde medarbejdernes rejsevaner før og efter flytningen. Efter flytningen er cykling (og gang) steget ca. 5%, og kombinationen af cykel og kollektiv transport er steget omkring 10%.

Det nye hovedkontor blev indrettet med cyklist-faciliteter, herunder:

  • Omklædnings- og badefaciliteter til cyklister
  • 390 aflåste tøjskabe
  • Cykelkælder med 400 pladser
  • Cykelreparationsværktøj
  • Cykelven-medlemskab
  • 12 Firmacykler (el- og alm.)
  • Øget antal firmabiler til brug i arbejdstiden (pga. reduceret andel som ville komme i egen bil)
  • Alle medarbejdere har bærbar PC og et simkort så man kan arbejde i toget

Transportreducerende tilbud:

 • Egen frisør
 • Eget fitness-center
 • Eget pakkecenter – også til private pakker
 • Webshop via kantinen (madvarer)
 • Videomøde-faciliteter

Der har desuden været disse transportrelaterede tiltag:

 • Firmabetalt deltagelse i Vi Cykler til Arbejde (både før og efter flytningen)
 • Cykel-fotokonkurrence (tag det bedste ”jeg cykler til arbejde foto”) etc.
 • Lån af Cykel-bibliotek fra Miljøpunkt Amager
 • Salg af Rambøll cykeltøj og -hjelm i Webshop
 • Erhvervskort til den kollektive trafik (betalt af medarbejderen via bruttoløn)
Involver medarbejderne så tidligt som muligt i projektet, så de kan komme til at føle et medejerskab og et medansvar for at få det til at lykkes.

Hvad har indsatsen kostet?

De største udgifter har været cykelfaciliteterne i det nye hovedkvarter, men de kan ikke rigtigt trækkes ud af det samlede byggeprojekt.

Hvilken effekt har indsatsen haft?

Selvom flytningen betød, at medarbejderne i gennemsnit fik 6 km længere til arbejde, blev flytningen neutral ift. CO2-emission fra medarbejdernes transport, da der skete et skift fra bil til alternative transportformer. Før flytningen brugte 67% bilen til arbejde. I årene efter flytningen var bilandelen faldet til 45-48%, og efter at Rambøll stoppede med at betale for medarbejdernes parkering, er bilandelen faldet til 36-38%. Cykelandelen er vokset fra 17% i Virum til 22-23% i Ørestad, og kombinationen af cykel og kollektiv er vokset fra 4% i Virum til 14-19% i Ørestad.

Hvordan har medarbejderne modtaget indsatsen?

Indsatsen er blevet taget vel imod, og der har været positiv stemning omkring Rambølls tiltag. Rambøll havde sidste år (2019) 62 hold med i VI CYKLER TIL ARBEJDE (dog vistnok for alle kontorer i DK) – det tager vi gerne lidt af æren for.

Hvad gjorde I jer af vigtige erfaringer?

Det er vigtigt at gøre lånecykel-systemet let for brugerne, at få receptionen til at holde af ideen, og at få lavet aftaler om løbende vedligehold og reparationer. Tilbuddet skal kommunikeres ud til alle. Hvis man kan få en direktør eller andre højt i hierarkiet til at benytte dem, hjælper det på implementeringen. Efter ca. ½ år er det en god ide at lave en opfølgende artikel på intranet eller lignende.

Hvad har overrasket jer?

Måske ikke en overraskelse, men endnu en gang en konstatering af, at adgang til en cykelkælder skal være super nem for, at den bliver brugt. På trods af ledig kapacitet i kælderen, så står der skønsmæssigt lige så mange cykler parkeret i udendørs cykelstativer, som i kælderen. Der er adgang til kælderen ad en trappe med ramper, og selvom den er blevet forbedret én gang, så kan det stadigvæk kræve sit at få cyklen op/ned, især hvis man har tung bagage på cyklen.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der skal i gang?

Involver medarbejderne så tidligt som muligt i projektet, så de kan komme til at føle et medejerskab og et medansvar for at få det til at lykkes.

Om Rambøll

Rambøll er en international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945, som i dag beskæftiger 16.500 medarbejdere, heraf ca. 1.600 i hovedkvarteret i Ørestad. Rambøll har en global tilstedeværelse med repræsentation i 35 lande og arbejder inden for områderne byggeri, transport, miljø, vand, energi samt managementrådgivning. og bæredygtighed er et væsentligt parameter i alle projekter.

Læs også

Gubra udleaser elcykler til ansatte

Biotekvirksomheden har indrettet sig som cykelvenlig arbejdsplads med en række gode tilbud til de ansatte. Det får flere til at cykle.

Læs mere

Cyklende cider

Den københavnske ciderproducent Decideret Cider bringer alle de gyldne dråber ud på el-ladcykel.

Læs mere

Hos Jeudan cykler håndværkerne

Jeudans håndværkere og servicefolk spilder ikke længere tid på at lede efter parkeringspladser, når de skal rundt til kunder og bygninger.

Læs mere