Nu kan vi også ansætte medarbejdere uden kørekort

Team Rengøring har base i Ringsted og beskæftiger omkring 40 medarbejdere. De sender dagligt biler afsted til opgaver på både Sjælland, Fyn og i Jylland, men når opgaverne ligger lokalt, kan det i mange tilfælde både tidsmæssigt og økonomisk svare sig at tage cyklen i stedet. Og så er det også mere klimavenligt. Derfor er de nu begyndt at skifte biler ud med el-ladcykler.

Her fortæller Lasse Green, der er chef for markedsføring og salg, om Team Rengørings indsats på cykelområdet.

Hvad har I gjort?

Vi har anskaffet os en el-ladcykel, som en af vores medarbejdere benytter, når hun skal rundt til sine kunder. De holder alle sammen til tæt på i byen, hvilket gør det muligt at transportere sig rundt til dem på cykel i stedet for i bil. Selvom pladsen på en el-ladcykel ikke er den samme som i rengøringsbilerne, er det ikke et problem at have både udstyr og remedier med sig. Det kræver blot, at cyklen bliver pakket på den rigtige måde.

Hvad fik jer til at gå i gang?

Servicebranchen kan være vanskelig at optimere og operere i, og at adskille sig fra sine konkurrenter på en positiv måde kan være svært. Vi forsøger dog hele tiden at finde på nye tiltag og ændringer, der kan give os en fordel, uden det påvirker prisen for kunderne eller arbejdstiden for vores medarbejdere. Med el-ladcyklen så vi en god mulighed for at skabe en grøn profil og på den måde sende et positivt signal til vores kunder.

Hvad ønskede I at opnå?

I dagligdagen har vi meget fokus på vores grønne profil, blandt andet med metoder og tekniker, der er med til at skåne miljøet for ressourcespild og unødig kemikaliebrug. Hovedformålet med at anskaffe cyklen var at styrke denne grønne profil, og el-ladcyklen er således første skridt i retning af at mindske miljøpåvirkningen fra vores transport.

Hvad har indsatsen kostet?

Omkostningerne har været indkøb af cykel og diverse småanskaffelser som vinterbukser og regntøj samt materiel, der kan foldes yderligere sammen, da pladsen er begrænset i cyklen.

Hvilken effekt har den haft?

Cyklen har gjort at vi har kunnet skabe profilering og omtale både på vores hjemmeside, i pressen og i bybilledet, samtidig med at vi også har modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger fra folk, der enten har læst om os eller set el-cyklen i bybilledet.

Det har også betydet, at vi kan skabe nye jobmuligheder. De fleste steder kræver det nemlig et kørekort at blive rengøringsassistent, men el-ladcyklen har givet en mulighed for, at personer der ikke har kørekort, men som er gode til at gøre rent, kan varetage et job i vores virksomhed.

Derudover kan vi også aflæse en effekt på de økonomiske omkostninger sammenlignet med firmabilen, og så er der rent logistisk også den fordel, at vi kan parkere direkte uden for kunden. Dermed sparer vi både tid og besvær ved at skulle finde parkering og gå langt til kunden fra parkeringspladsen nogle gange.

Hvordan har medarbejderne modtaget indsatsen?

De medarbejdere, der havde en bil i forvejen, var ikke meget for at skifte den ud med en cykel. Det har fra start været vigtigt for os, at cyklen skulle bruges af en medarbejder, der selv syntes, at det var en god ide. Men netop fordi det har givet mulighed for at personer uden et kørekort kunne søge job hos os, har det åbnet for nye muligheder.

Hvad har overrasket jer mest?

Det har overrasket os, hvor lidt ekstra transporttid, der egentlig er på en cykel kontra en bil. Det er nogle gange faktisk hurtigere at komme rundt på cyklen end i bilen, og vi har flere kunder, hvor det faktisk er en fordel med en cykel frem for en bil i forhold til blandt andet parkering.

Derudover har vi fortsat første sygefraværsdag til gode hos vores medarbejdere, der cykler, og det er selvfølgelig en glædelig ting, som vi håber, hænger sammen med den ekstra motion og friske luft, som vores medarbejdere på cykel får.

Hvad er jeres bedste råd til andre, der skal i gang?

Kast jer ud i det og jo før jo bedre. Hvis man kan se ideen, er det bare med at få prøvet det af. Omkostningerne er væsentlig mindre, end man tror.

Hvilke andre cykelinitiativer har I lavet?

Vi har ikke lavet andre cykelinitiativer, men har netop fået leveret vores anden el-cykel, så vi nu har to el-cykler.

Om Team Rengøring

Team Rengøring er en servicevirksomhed med base i Ringsted. De beskæftiger omkring 40 medarbejdere og har kunder over hele Sjælland samt på Fyn og i Jylland. Team Rengøring løser en lang række opgaver indenfor blandt andet rengøring, vinduespolering, byggepladsoprydning, ejendomsservice samt havearbejde og algerens.

Læs mere om Team Rengøring her

Læs også

Hvad virker godt?

Bliv klogere på hvordan I kan styrke cykling i jeres virksomhed og opnå de store fordele, der er ved at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel.

Gå til oversigten

Cykellogistik

Læs om hvordan cyklen kan tænkes ind i bylogistikken, samt hvilke mange fordele det bidrager med.

Læs mere

Regionsgården gør kombinationstransport let med stationscykler

Mobilitetsenheden arbejder for en bæredygtig og effektiv transport i regionen - herunder at få flere til at tage cyklen.

Læs mere