DR skifter taxa’en ud med cyklen

I DR Byen i Ørestaden har 2.300 medarbejdere deres daglige gang. Når journalister og andre medarbejdere har opgaver rundt omkring i København, har det tidligere været almindelig praksis at tage en taxa. Nu kan medarbejderne i stedet hente en cykel i receptionen, og det er en investering, der betaler sig.

Her fortæller konstitueret chef for DR Ejendomme & Service Pernille Toft om, hvordan DR arbejder på at nedbringe taxaforbruget ved at investere i cykler.

DR's elladcykel i brug. Foto: Agnete Schlichtkrull & Bjarne B. Hermansen, DR

Hvad gik jeres indsats ud på?

At udlåne cykler til medarbejderne for derved at erstatte fx taxature med cykelture i stedet.

Hvad ønskede I at opnå?

Vi ønskede, at opnå fleksibilitet og nedbringe C02-udledning og partikelforurening ved at erstatte en del taxakørsel med cykelkørsel. Cyklerne giver også mere trivsel til medarbejderne og er derudover billigere end taxa.

Ud over de miljømæssige og de økonomiske gevinster er der faktisk også i mange situationer et tidsmæssigt aspekt. Især i København kan der på grund af den tætte trafik nemlig ofte spares tid ved at tage cyklen frem for bilen eller en taxa.

Ud fra den beregning skal der blot 8-10 ture til frem og tilbage til fx Christiansborg, så er cyklen betalt. Det betyder, at en cykel tjener sig ind på 1/2 til 1 år.

Hvordan gjorde I?

Vi indledte med en undersøgelsesfase, hvor vi lånte et cykelbibliotek via Bicycle Innovation Lab i ca. en måned. Alle der benyttede cyklerne i den periode blev via en mail bedt om at give feedback og ønsker til vores kommende cykler.

Valg af cykel

Ud fra brugernes feedback sammensatte vi en cykelflåde bestående af fem almindelige cykler, en el-ladcykel og en elcykel. Senere har vi udvidet med først en og siden to el-cykler, da de var meget efterspurgte.

Brugernes krav var, at cyklerne var unisex, så mænd ikke føler, de kører på en damecykel, og så damer kan have nederdel på. Vi valgte en city-bike, der minder lidt om en mountainbike. Den er udstyret med justerbar sadel, kurv og bagagebærer, støtteben og magnetlygter. Derud over valgte vi, at alle cykler har en folde-kædelås som sidder fast på cyklen, og alle cykler (undtaget ladcyklen) har den samme nøgle (model). Dette for at gøre det lettere for receptionen.

Udlån

Cyklerne står tæt på receptionen, som også er ansvarlig for udlån. Der er ingen bookning, og dette er meget bevidst. Ideen er, at der altid skal stå en cykel. Pga. den korte tilbagebetalingstid på en cykel kan det betale sig, at der altid står en cykel, der ikke er i brug. Denne tilgængelighed giver brugerne en følelse af tryghed, fordi man så altid kan regne med, at der er en cykel, når man skal bruge en. Vi har gjort os meget umage med at lave en så enkel ordning som muligt. Ved udlån oplyses kun bruger-ID, telefonnummer og forventet afleveringstidspunkt. Ideen er, at det letter arbejdsbyrden for receptionen, og endnu mere vigtigt: for medarbejderen opleves det som nemt at låne en cykel. Vi udlåner også hjelm og regnslag fra receptionen.

Løbende vedligehold

Receptionen er ansvarlig for at melde fejl. I DRs tilfælde kan vores smed klare det meste. Derudover har vi en aftale med cykelserviceudbyderen Ren Cykel. De kommer alligevel ca. en gang om måneden og ordner medarbejdernes private cykler, betalt af medarbejderne selv. To gange om året laver de en service på alle vores lånecykler.

Det har været godt for os at teste idéen via cykelbiblioteket først, hvor vi lånte cykler til medarbejderne. Og især at inddrage medarbejderne i den proces, så vi fik tilpasset cyklerne efter de reelle behov. Det gjorde meget i forhold til designet og i forhold til at få købt de rigtige cykler og det rigtige udstyr. Og så giver inddragelse jo også engagement.

Hvad har indsatsen kostet?

Vores business-case på ordningen har været baseret på en sammenligning med, hvad fx en taxatur til Christiansborg fra DR Byen koster. Ud fra den beregning skal der blot 8-10 ture til, så er cyklen betalt. Det betyder, at en cykel tjener sig ind på ½ år til 1 år.

Det betyder også, at hvis der mangler en cykel ift. efterspørgslen, så kan det betale sig at købe en ny.

Hvilken effekt har indsatsen haft?

Vi har endnu ikke målt på effekten, men vi kan se, at ordningen bliver meget brugt.

Hvordan har medarbejderne modtaget indsatsen?

Medarbejderne er meget glade for lånecyklerne, som de oplever som en service. Cyklerne understøtter også DR's overordnede strategi om at være en cykelvenlig arbejdsplads.

Hvad gjorde I jer af vigtige erfaringer?

Det er vigtigt at gøre lånesystemet let for brugerne, at få receptionen til at holde af ideen, og at få lavet aftaler om løbende vedligehold og reparationer. Tilbuddet skal kommunikeres ud til alle. Hvis man kan få en direktør eller andre højt i hierarkiet til at benytte dem, hjælper det på implementeringen. Efter ca. ½ år er det en god ide at lave en opfølgende artikel på intranet eller lignende.

Det er også vores erfaring, at man skal købe gode cykler, der kan tåle megen brug og at blive behandlet lidt hårdere, end hvis det er folks egne. Det betaler sig i længden.

Og så er det også en god ide at gå lidt op i, at cyklerne er lækre og flotte. Der er jo lidt prestige i at komme i taxa, så det skal cyklerne kunne konkurrere med. Man kan jo også få logo på og ens firmafarver, så de både er flotte og viser virksomheden frem i bybilledet.

Hvad har overrasket jer?

At tilbagebetalingstiden var så kort, og at folk efterspurgte elcykler. Det har også taget lidt længere tid for folk at se fidusen i ladcyklen, men den er efter et par år blevet så populær, at vi har indkøbt en ekstra som supplement til vores bilflåde .

Hvad er jeres bedste råd til andre, der skal i gang?

Det har været godt for os at teste idéen via cykelbiblioteket først, hvor vi lånte cykler til medarbejderne. Og især at inddrage medarbejderne i den proces, så vi fik tilpasset cyklerne efter de reelle behov. Det gjorde meget i forhold til designet og i forhold til at få købt de rigtige cykler og det rigtige udstyr. Og så giver inddragelse jo også engagement.

Pernille Toft er konstitueret chef for DR Ejendomme & Service.

DR Ejendomme & Service har ansvaret for driften af Danmarks Radios ejendomme lige fra rengøring, kantinedrift og vedligeholdelse af bygningerne. De står også bag en række grønne initiativer som for eksempel nedbringelse af miljøbelastningen.

Læs også

Gubra udleaser elcykler til ansatte

Biotekvirksomheden har indrettet sig som cykelvenlig arbejdsplads med en række gode tilbud til de ansatte. Det får flere til at cykle.

Læs mere

Cykling modvirker trængsel

I 2030 risikerer bilister ved de fire største byer at bruge over dobbelt så lang tid på at sidde fast i trafikken sammenlignet med 2015. Det kan cykling lave om på.

Læs om hvordan cykling modvirker trængsel

Udlån af elcykler

Elcykler har et kæmpe potentiale til at fremme pendlercyklismen på de lange strækninger mellem hjem og arbejde og dermed flytte ture fra bil til cykel.

Læs mere